• tr

 

BAUTTO & Telos.IP İş birliği ile yapılan eğitimler kapsamında, ” Fikri Mülkiyet Haklarının Temeli ve İleri Düzey Patent Eğitimi” nden bir kare.

Kayıt Formu