• en
  • tr

BİZ KİMİZ

Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması hedefine yönelik olarak kurulan Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), BAU’nun misyon ve vizyonuna önemli katkıda bulunabilecek yapılanmalardır.  Bu ihtiyacın bilinciyle ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda BAUTTO 14 Ağustos 2014 tarihinde kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

  • Bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminden değer yaratabilmek
  • Bu amaca uygun fon programlarını belirlemek ve bu konudaki farkındalığı arttırmak
  • Nitelikli projeler hazırlamak için araştırmacılara destek vermek
  • Üniversite-sanayi işbirliğine (ÜSİ) yönelik yenilikçi faaliyetlerde bulunmak
  • Proje ve işbirliği kurgularında fikri mülkiyet hakları (FMH) potansiyelini değerlendirmek
  • BAU’daki FSMH süreçlerini yönetmek ve ticarileştirmek
  • BAU’daki girişimcilik faaliyetlerini desteklemek

Vizyon & Misyon

BAUTTO’nun misyon ve vizyonu, BAU’nun yukarıda belirtilen araştırma politikalarını, değer ve yaklaşımlarını gözeterek, TÜBİTAK tarafından yayınlanan Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ile uygun olarak kurgulanmıştır.

Bu kapsamda BAUTTO’nun misyonu, BAU’da üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine, üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılmasına, somut çıktıların geliştirilmesine ve bu çıktıların ekonomik değer yaratmasına katkı sağlamaktır.

BAUTTO’nun vizyonu, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla BAU’nun bilimsel ve teknolojik üretkenliğini destekleyen, bilgi ve teknoloji transferini temel alan sürdürülebilir ve proaktif işbirliği esasına dayanır.

Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No:4-6, İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi B Blok
http://tto.bahcesehir.edu.tr
tto@tto.bau.edu.tr

Kayıt Formu