• en
 • tr

FAALİYETLERİMİZ

Ulusal ve Uluslararası Fonlar

BAUTTO; ulusal ve uluslararası destek programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Akademisyenlerin, sanayicilerin ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirilecek proje sahiplerinin, doğru, hızlı ve etkin biçimde uygun fon mekanizmasına erişimi sağlanmaktadır.

BAUTTO Ulusal ve Uluslararası Fonlara ilişkin aşağıdaki destekleri sağlamaktadır.

 • Destek programlarının duyurulması, hedef kitleye ulaştırılması ve spesifik destek programları ile ilgili akıllı eşleştirme ile akademisyenlere bilgi vermektedir.
 • Proje konusuna uygun destek ve fon programının belirlenmesi konusunda destek sağlamaktadır.
 • Çağrıların ve ulusal mevzuatın takibi yapılmakta, yenilikler ilgililerine duyurulmaktadır,
 • Ulusal ve uluslararası proje başvurularında Üniversitemize ait detay bilgilerin sağlanması
 • TEYDEB projelerinde yazım, eşleştirme ve başvuru desteği sağlamaktadır.
 • Fon programına ilişkin proje ekibi oluşturulmasında (iç paydaşlar ile) koordinasyon sağlamaktadır.
 • Projelere ait bütçeleme ve finans yönetimi işlemleri BAUTTO koordinasyonu ile yapılmaktadır. Aşağıdaki konulardaki talepler Mali İşler ve Personel Daire Başkanlığı’na TTO koordinasyonu ile iletilmektedir. Bunlara ilişkin detaylı iş akışları Formlar bölümünde yer alan “BAUTTO Süreçleri” isimli rehberden ulaşabilirsiniz.
  • Proje hesap açma, hesap hareketleri ve dekont temini vb. işlemler,
  • Proje avans temini, avans kapama işlemleri,
  • Proje bursiyer görevlendirme, bursiyer SGK girişleri ve bursiyer ödemeleri,
  • Projelere ödeme talepleri (ekipman, personel ödemesi, PTİ vb.) ve takibi,
  • TÜBİTAK Projelerine ait Transfer Takip Sistemi’ne (TTS) girişlerin yapılması ve onaylı yevmiye defteri temini,
  • Projelere ait YMM raporlarının hazırlanması işlemleri.

 

Üniversite Sanayi İş Birliği

BAUTTO, fikir aşamasındaki projelerin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru bir şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılarak projelendirilmesi arasındaki ilişkiyi yönetmektedir. Sektörel organizasyonlar ile akademisyenler ve sanayicilerin bir araya getirilmesi, üniversite ve sanayi ihtiyaç analizi konularında hizmet vermektedir.

 

Üniversite-sanayi iş birliği alanında BAUTTO aşağıdaki destekleri sağlamaktadır.

 • Sanayi-akademisyen, akademisyen-sanayi eşleştirme hizmeti,
 • Sözleşme (işbirliği protokolü, gizlilik sözleşmesi, danışmanlık sözleşmesi) hazırlanması, sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi ve idari süreçlerin yönetiminde destek sağlamaktadır.
 • Sanayicileri, konusunda uzman akademisyenlerle buluşturarak projeler için fon destekleri yanı sıra öz kaynak aktarımı konusunda da destek sağlamaktadır.
 • Danışmanlık hizmetleri bütçeleme ve finans yönetimi iş akışı BAUTTO koordinasyonu ile yapılmaktadır. Aşağıdaki konulardaki talepler Mali İşler ve Personel Daire Başkanlığı’na TTO koordinasyonu ile iletilmektedir. Bunlara ilişkin detaylı iş akışları Formlar bölümünde yer alan “BAUTTO Süreçleri” isimli rehberden ulaşabilirsiniz.
  • Danışmanlık hizmetine konu fatura düzenlenmesi,
  • Danışmanlık ödemeleri takibi ve bilgilendirilmesi,
  • Danışmanlık hizmetine ilişkin ilerleme raporlarının düzenlenmesi ve kayıt altına alınması,
  • Danışmanlık hizmeti ödeme talepleri.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi

BAUTTO, üniversite bünyesindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetiminden sorumlu birimdir. 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi BAUTTO bünyesinde hizmetlerine devam etmektedir. BAU’da üretilen teknolojinin/ürünün korunması ve ticarileştirme aşamalarında birebir hizmet verilmektedir. Bunlara ilişkin detaylı iş akışı Formlar bölümünde yer alan “BAUTTO Süreçleri” isimli rehberden ulaşabilirsiniz. FSMH konusunda aşağıdaki destekler sağlanmaktadır.

 

 • Akademisyenlere, idari personele, girişimci öğrenci ve mezunlara; patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında bilgi paylaşımında bulunmaktadır.
 • Buluşa ait tekniğin bilinen durumu araştırması hizmeti, başvuru işlemleri, başvuru süreç takibi konusunda hizmet vermektedir.
 • Akademisyenlere, idari personele, girişimci öğrenci ve mezunlara; lisanslama hizmetleri konularında bilgi paylaşımında bulunmaktadır.
 • Buluşlar için ticarileştirme faaliyetleri kapsamında pazar araştırması, patent ve faydalı model değerlemesi hizmeti sunmaktadır.

 

Girişimcilik ve Şirketleşme

BAUTTO akademisyen, öğrenci ve mezunlarına ilişkin olarak BAU Girişimcilik Programının yönetiminden sorumlu birimdir. Bu alanda aşağıdaki hizmetler verilmektedir. Girişimcilik Programlarına ilişkin detaylı iş akışı Formlar bölümünde yer alan “BAU TTO Süreçleri” isimli rehberden ulaşabilirsiniz.

 • BAU öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak, SPARKO birimimiz ile BAU Future Funds (BFF) programı yönetilmektedir.
 • İş fikirleri olan akademisyen ve öğrencilere girişimleri için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İş modelinin oluşturulması, hedef kitlenin belirlenmesi ve ürünün/hizmetin hedef kitleye uygun modellenmesi, başlangıç yatırım sermaye ihtiyacının tespit edilmesi, satış ve pazarlama planının oluşturulması, mali analizinin yapılması vb. konularda destek sağlanmaktadır.
 • KOSGEB Girişim Desteği ve Teknogirişim Sermaye Desteği destek programları hakkında bilgilendirilme yapılarak, BAU TEKMER’e yönlendirme hizmeti sunulmaktadır.
 • Girişimcilik eğitimleri düzenlenmekte, ulusal ve global girişimcilik ekosistemi ile sürdürülebilir işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.
 • İş geliştirme ve mentörlük hizmetleri sunulmaktadır.
 • Girişimcilere Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları yönetimi ve lisanslama faaliyetleri konusunda destek sağlanmaktadır.

Kayıt Formu