• tr

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı Yayımlandı

 

EaSI Programı kapsamında “Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması veya mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı alanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi için 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmaları” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, “sosyal içerme ve yoksulluğunun azaltılması” ile “mikrofinans ve sosyal işletmelerin finProje başvurularının 29 Eylül 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. ansmanı” alanlarında AB düzeyinde örgütlenmiş STK ağlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz http://www.ab.gov.tr/50857.html .

Kayıt Formu