• tr

MIKTA / “Education in Emergencies” Proje Çağrısı

MIKTA / “Education in Emergencies” Proje Çağrısı

G20 olarak adlandırılan Dünya’nın en büyük ekonomilerine sahip devletlerin oluşturduğu topluluk içerisinde yer alan 5 ülkenin (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) ortak girişimiyle kurulmuş bir platform olan MIKTA Projesi ile felaket ve savaş yaşanan bölgelerde eğitime yönelik zorlukların belirlenmesi ve buna yönelik yenilikçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir

Proje Çağrıları 25 Haziran’a kadar online olarak yapılabilecektir. Fon almaya hak kazanan projeler Eylül 2017’de yapılacak MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısında duyurulacaktır.

Detaylı Bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz: http://bit.ly/2sDuEDm

Kayıt Formu