• en
  • tr

Internship Opportunities

Sevgili Öğrencilerimiz ;

Üniversiteler/araştırma organizasyonları ve endüstri/sanayi arasında çok fonksiyonlu bir köprü işlevi yerine getirmesi beklenen TTO’lar veya türevi organizasyonların, kalite, kapsam, takvim ve bütçe ile ilgili belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri ve hedefleri olumlu anlamda aşabilmeleri için kuşkusuz bir takım kritik başarı faktörleri söz konusudur. Bu kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve bu yapılırken TTO’lar veya türevi organizasyonlarda uzman/profesyonel olarak çalışılan/görev alan veya bu bağlam ile ilgili kişilerin görüşlerinin/değerlendirmelerinin dikkate alınması oldukça önemli bir durumdur. Özellikle üniversiteler olmak üzere araştırma organizasyonları tarafından yüksek seviyede önem verilen ve işlev yüklenen teknoloji transfer ofisleri (TTO’lar) veya türevi organizasyonlar, oldukça önemli bir konu olan üniversiteler/araştırma organizasyonları ve endüstri/sanayi arasındaki organik bağı oluşturmada, iyileştirmede ve yaşatmada kayda değer bir rol oynamaktadırlar.Bu kapsamda;

Modül 1:

  • TTO faaliyetlerinin, hizmet kalemlerinin ve iş birliği imkanları ile üniversite altyapı ve kaynaklarının iş dünyasına tanıtımı kapsamında; eğitim, konferans, seminer ,workshop, tanıtım/bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlaması, organize edilmesi ve duyurulması,

Modül 2:

  • Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri kapsamında; üniniversite çatısı altında üretilecek yeni bilgi ve teknolojilerin lisanslama ve ticarileşme faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanıp, idari desteğin verilmesi,

Modül 3:

  • Üniversitedeki bilimsel potansiyellin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunup, akademisyen ile sanayi arasında sağlanacak sürdürülebilir iş birliği kapsamında; buluşma platformlarının inşa edilmesi, sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık ve mali konuların takibinin koordine edilmesi,

Modü 4:

  • Üniversitedeki fikri ve sınai mülkiyet kapsamında; know-how, tescil, patent, faydalı model ön araştırması, yazım ve başvuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi, TPE-Buluş sahibi ile koordinasyonun sağlanması, Fikri Mülkiyet Hakları sözleşmesinin yazılması,

Modül 5:

  • Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak yürütülecek girişimcilik faaliyetleri kapsamında; start-up veya spin-off şirketler kurulmasına destek olunması, girişimci-yatırımcı iş birliğinin sağlanması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılıması, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinin verilmesi,

Bu konularda çalışmak ve kendinizi geliştirmek ister misiniz ? BAUTTO Ofisi olarak sizinle tanışmak ve farklı disiplinlere sahip ekip arkadaşları ile çalışmaktan büyük zevk duyacağız.

Sorularınız ve başvurularınız için : tto@tto.bau.edu.tr adresine maillerinizi iletebilirsiniz.

Kayıt Formu