• tr

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz BAU2023 Vizyon Arama/Paylaşım Çalıştayı’nda Sunum Paylaşımnda Bulunduk

Üniversitesmiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz BAU2023 Vizyon Arama/Paylaşım Çalıştayı’nda, direktörümüz Sn. Nil Girgin Kalıp’ın Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için Neler Yapabiliriz? sunum paylaşımıyla yerimizi aldık . Nazik daveti için dekanımız Sn. Nafiz Arica ve tüm ekibine teşekkür ederiz.

Kayıt Formu